2018 - 2019 yılı Umre Fiyatlarımız açıklanmıştır.

replika saat

Hemen Bilgi Alın! 0 (312) 309 45 64 – 309 47 81img01

" Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. "

(Tirmizî, Birr, 55)
img02

" İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır. "

(Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58)
img03

" Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. "

(Buharî, İlim, 12; Muslim, Cihâd, 6.)
img04

" Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. "

(Tirmizî, Birr, 58.)
img04

" Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. "

(Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275; Beyhakî,.)
img04

" Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. "

FOTO GALERİ

Yukarı Çık